Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
november 2020
 
 
Nieuwsbrief werkgevers
 
Inhoud
 
AFMB moet zich verplicht aansluiten
Alle resterende voorwaardelijke pensioenen zijn omgezet in gewoon pensioen
Pensioenopbouw in 2021
Geef volgend jaar weer op tijd de loongegevens door
Het e-mailadres van uw werknemers
Samen vergroten we de betrouwbaarheid van de gegevens
Vanaf 2021 geldt de WHOA
 
 
 
AFMB moet zich verplicht aansluiten
 

AFMB is een bedrijf dat chauffeurs uitleent aan Nederlandse transporteurs. Het bedrijf is gevestigd op Cyprus, maar de chauffeurs die voor AFMB werken, wonen in Nederland.

AFMB valt onder de verplichtstelling
In maart 2020 heeft de rechter geoordeeld dat AFMB een uitzendbureau is en onder de verplichtstelling valt. Ook stelt de rechter dat het Nederlands recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van AFMB. De rechter baseert deze conclusie op de regel dat het recht uit het land waar de werknemers ‘gewoonlijk’ werken, op de arbeidsovereenkomsten van toepassing is. In dit geval dus Nederlands recht.

Gevolgen van de uitspraak
Een gevolg van deze uitspraak is dat AFMB alle verschuldigde pensioenpremies aan het fonds moet betalen. Opdrachtgevers van AFMB lopen het risico op beslaglegging vanwege de openstaande vordering op onbetaalde premies aan Pensioenfonds Vervoer.

 
Bekijk de uitspraak van de rechter
 
 
 
 
Alle resterende voorwaardelijke pensioenen zijn omgezet in gewoon pensioen
 

Het is zover! Iedereen die een voorwaardelijk pensioen had bij Pensioenfonds Vervoer krijgt begin december bericht dat dit pensioen volledig is omgezet in ‘gewoon pensioen’. Dit betekent dat men het pensioen niet meer kwijt kan raken.

Het idee achter de regeling
Het voorwaardelijk pensioen is in 2006 opgezet als compensatie voor het stopzetten van de VUT en prepensioenregelingen. Met het voorwaardelijk pensioen konden medewerkers die al langer in dienst waren nog steeds eerder stoppen met werken. Een voorwaarde om het pensioen te krijgen was wel dat men tot pensioneren in dienst bleef.

In stappen omgezet naar gewoon pensioen
Eind 2017 is 60% van het voorwaardelijk pensioen omgezet in gewoon pensioen. Op 1 januari 2020 volgde nog eens 25%. En op 31 oktober 2020 de resterende 15%. Daarmee is het voorwaardelijke pensioen voor 100% onvoorwaardelijk geworden.

Communicatie naar uw medewerkers
Begin december krijgt iedereen die een voorwaardelijk pensioen had bericht. Dan zijn ook de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl en in de MijnOmgeving op de website van Pensioenfonds Vervoer bijgewerkt. Iedereen ziet daar een hoger pensioen staan.

 
 
 
 
Pensioenopbouw in 2021
 

De pensioenopbouw en de premie voor de basispensioenregeling blijven gelijk in 2021.

  • Het opbouwpercentage blijft 1,788% van de pensioengrondslag (pensioengevend loon minus de AOW-franchise). De premie voor de basispensioenregeling blijft 30% van de pensioengrondslag.
  • De premie voor de WIA-aanvulling voor de sectoren beroepsgoederenvervoer en besloten busvervoer blijft 0,8% van de pensioengrondslag.
 
Zo berekenen we de opbouw
 
 
 
 
Geef volgend jaar weer op tijd de loongegevens door
 

Vanaf 1 januari 2021 kunt u de loongegevens die gelden op 1 januari 2021 opgeven in het werkgeversportaal. Net als vorige jaren vragen wij u daarna te verklaren dat de loongegevens die in het portaal staan helemaal bijgewerkt zijn. 

Geef de juiste loongegevens en de verklaring vóór 1 maart 2021 aan ons door. Alleen dan bouwen uw medewerkers het juiste pensioen op. Het is dus belangrijk dat u de verklaring op tijd afgeeft. 

 
Bereid u voor op het doorgeven van de loongegevens
 
 
 
 
Het e-mailadres van uw werknemers
 

Pensioenfonds Vervoer wil graag meer gebruik maken van e-mail om snel en tegen lage kosten contact te kunnen hebben met uw medewerkers. We moeten dan wel over de juiste e-mailadressen beschikken van uw werknemers. U kunt ons hiermee helpen.

Geef van iedere nieuwe werknemer het e-mailadres door als u hem of haar aanmeldt via het werkgeversportaal. U vult het e-mailadres van uw werknemer in bij de persoonsgegevens.

 
Login op het werkgeversportaal
 
 
 
 
Samen vergroten we de betrouwbaarheid van de gegevens
 

De gegevens in de administratie van Pensioenfonds Vervoer worden steeds betrouwbaarder. Dat komt doordat we de gegevens die u bij ons aanlevert, vergelijken met de gegevens die wij van de Belastingdienst en UWV krijgen.

We werken ook in 2021 aan een betrouwbare administratie
Ook in 2021 gaan we gegevens uit onze administratie vergelijken met de gegevens van de Belastingdienst en van UWV. Wij doen dit met terugwerkende kracht, met gegevens vanaf 2013. Zien wij verschillen tussen de gegevens die u bij ons aanlevert en de gegevens die bij de Belastingdienst of UWV bekend zijn? Dan nemen wij mogelijk contact met u op, om samen met u uit te zoeken hoe we deze verschillen kunnen verklaren.   

Alles in orde? Dan doen we nog af en toe een controle
Kloppen alle gegevens? Dan bedanken wij u voor het zorgvuldig aanleveren van de gegevens. In de toekomst doen we dan af en toe nog een controle.

 
 
 
 
Vanaf 2021 geldt de WHOA
 

De WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA moet faillissementen van levensvatbare bedrijven met hoge schulden voorkomen. Na schuldsanering kunnen deze bedrijven gezond weer door.

Hoe voorkomt de WHOA een dreigend faillissement?
Op dit moment kan schuldsanering alleen plaatsvinden als alle schuldeisers hiermee instemmen. Ligt één schuldeiser dwars, dan kan dit leiden tot faillissement. Onder de WHOA kan een bedrijf afspraken met de schuldeisers maken om de schulden te saneren. Bevestigt de rechter deze afspraken (= homologatie), dan gelden deze afspraken voor alle schuldeisers. Dus ook voor de schuldeisers die niet hebben ingestemd met de schuldenregeling. Zij moeten dan akkoord gaan met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

De WHOA & achterstallige pensioenpremies 
Vaak is een pensioenfonds een van de schuldeisers bij een dreigend faillissement. Valt een schuld in verband met achterstallige pensioenpremies straks ook onder de WHOA?

Uit eerdere rechtspraak kan worden opgemaakt dat pensioenpremies vallen onder de ‘rechten van de werknemer die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst’. De WHOA is niet van toepassing op deze rechten. De pensioenpremie valt daarmee buiten een eventueel schuldeisersakkoord. Is de werkgever het hiermee niet eens, dan zal de rechter hier een uitspraak over moeten doen.

 
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u hier af
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
 
Verzonden met Kirra Mailer   |   Homepage   |   Doorsturen   |   Printen